Företagare söks till sommarkaféet på Svartholm för somrarna 2023–2025

Lovisa stad söker en företagare inom restaurangbranschen till hyresgäst för att driva Svartholms sommarkafé sommarperioderna 2023–2025. Den första sommarperioden (2023) utgör prövotid. Anbudsgivarna ombes lämna in sitt skriftliga bindande anbud med bilagor senast 9.1.2023 klockan 12.00. Lovisa stad fattar beslut om valet av företagare i januari 2023.

Skogsavverkningar på Stormossen i Lovisa

Stora Enso Oyj utför skogsavverkningar på Stormossen i Lovisa, på det planerade industriområdet mellan rondellen vid östra infarten och den tidigare avstjälpningsplatsen. Avverkningarna inleds troligen i juli.

Näringslivet i Lovisa utvecklas i nytt livskraftsforum

På Lovisa Företagare rf:s initiativ har ett nytt livskraftsforum inrättats i Lovisa, i vilket även beslutsfattare, Lovisa stad och utvecklingsbolaget Cursor Oy deltar. Forumets månatliga rundabordsmöten intensifierar ytterligare samarbetet för att utveckla näringslivet i Lovisa.

Femton Lovisaungdomar prövar på arbetslivet i nytt koncept

Femton Lovisaungdomar får 13–17.6.2022 smaka på arbetslivet under Lovisas ungdomstjänsters läger Hunttins vecka. Passa på att besöka ungdomarnas café och cykelverkstad på torget samt biltvättsservicen nära motorvägen. Båda är öppna tisdag till torsdag klockan 10–14.