Företagare söks till sommarkaféet på Svartholm för somrarna 2023–2025

Lovisa stad söker en företagare inom restaurangbranschen till hyresgäst för att driva Svartholms sommarkafé sommarperioderna 2023–2025. Den första sommarperioden (2023) utgör prövotid. Anbudsgivarna ombes lämna in sitt skriftliga bindande anbud med bilagor senast 9.1.2023 klockan 12.00. Lovisa stad fattar beslut om valet av företagare i januari 2023.

Skogsavverkningar på Stormossen i Lovisa

Stora Enso Oyj utför skogsavverkningar på Stormossen i Lovisa, på det planerade industriområdet mellan rondellen vid östra infarten och den tidigare avstjälpningsplatsen. Avverkningarna inleds troligen i juli.