En ny kemikalieterminal planeras till Lovisa hamn 2023

Lovisa Hamn Ab och AlfaTerminal Oy har undertecknat ett intentionsavtal om att bygga ett nytt terminalområde. Avsikten är att det planerade terminalområdet skulle placeras på ett cirka två hektar stort område i södra delen av hamnen.