Tomt- och fastighetsbörs

I tomt- och fastighetsbörsen hittar du tomter och fastigheter som Lovisa stad, företag och privata sektorn erbjuder till salu och uthyrning. Företag och privata sektorn kan meddela sina tomter eller fastigheter till försäljning eller till uthyrning med bifogade blanketter.

Stadsdirektörens nyårshälsning

Bästa Lovisabor! År 2019 håller på att ta slut och ett nytt år börjar. Det är dags att titta bakåt och reflektera på det gångna året, men framför allt att titta framåt mot det kommande året.

Enkät för Lovisabor om handelns servicenät

Var handlar Lovisaborna? Hur borde servicen i Lovisa utvecklas? Enkäten genomförs som del av en servicenätutredning om handeln i Lovisa. Utredningens syfte är att ge riktlinjer för utvecklingen av servicenätet för de kommersiella tjänsterna i Lovisa.