Ansökningstiden för ensamföretagares coronaunderstöd började

Ansökningstiden för ensamföretagares coronaunderstöd har inletts. Stödet kan ansökas av en ensamföretagare vars företags betydligt försämrade ekonomiska situation och minskade omsättning beror på coronavirusepidemin. Understödet är en engångsersättning på 2 000 euro.

Lovisa stad meddelar: Beredskap på grund av coronavirus

Lovisa stad förbereder sig på grund av situationen med coronavirus enligt instruktioner och påbud av Finlands regering och THL (13.3.2020). De som återvänder från områden med risk för smitta som för tillfället inbegriper hela Europa, skall enligt instruktionen komma överens med sin arbetsgivare om frånvaro och när de kan återvända på jobb.