Beredarna i Östra Nylands välfärdsområde inleder sitt arbete

Stadsstyrelsen i Borgå har tillsatt ett temporärt beredningsorgan som ska bereda Östra Nylands välfärdsområde. Det temporära beredningsorganet sammanträdde första gången på tisdag 24.8.2021 och valde Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen till sin ordförande och Sibbo kommuns social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko till sin vice ordförande.