Valaffischering utomhus

Förhandsröstningen till välfärdsområdesvalet börjar 22.3.2023. Valaffischeringen utomhus på de områden som kommunen besitter och bestämmer över inleds en vecka innan förhandsröstningen för valet börjar, i det här fallet 15.3.2023. Vid valaffischering utomhus ska följande anvisningar iakttas: På ett röstningsställe eller…