Valaffischering utomhus

Förhandsröstningen till välfärdsområdesvalet börjar 12.1.2022. Valaffischeringen utomhus på de områden som kommunen besitter och bestämmer över inleds en vecka innan förhandsröstningen för valet börjar, i det här fallet 5.1.2022. Vid valaffischering utomhus ska följande anvisningar iakttas: På ett röstningsställe eller…

Lovisa stads bokslut för 2020: Många lyckanden under ett svårt år

Året 2020 kommer att stanna i historien som ett exceptionellt och dystert år, men dock inte som ekonomiskt katastrofalt för Lovisa stad. Det goda resultatet påverkades speciellt av stadens program för balansering av ekonomin jämte tillhörande åtgärder och av coronastödet som staten delade ut.