Valaffischering utomhus

Förhandsröstningen till välfärdsområdesvalet börjar 12.1.2022. Valaffischeringen utomhus på de områden som kommunen besitter och bestämmer över inleds en vecka innan förhandsröstningen för valet börjar, i det här fallet 5.1.2022. Vid valaffischering utomhus ska följande anvisningar iakttas: På ett röstningsställe eller…