HELGON ELLER GALNINGAR? På Almska Gården

Syftet med utställningen är att erbjuda ett kulturellt perspektiv på att höra röster. Utställningens konstnärer Sari Nieminen, Marjut Lehtinen och Henna Paasonen hör själv röster, och de bearbetar sina upplevelser med hjälp av konst. Utställningen väcker frågor om vem som…

Huvudbibliotekets utställning även via nätet

I huvudbibliotekets nedre våning pågår  Johannes Nysténs fotoutställning ”Svartvit tolkning – axplox av östnylandska herrgårdar” 1-30.6.2020. Om du inte kan komma till huvudbiblioteket p.g.a. hälso- eller annan orsak har du möjlighet att bekanta dig med utställningen via nätet. Öppna den…

Öppettider för det meröppna biblioteket i Liljendal från 1.6.2020

Regionförvaltningsverkets begränsningar gällande hur biblioteken tas ibruk (Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum, beslut 14.5.2020) påverkar det meröppna biblioteket i Liljendal enligt följande: