Kom och sommarjobba till Lovisa stad

Lovisa stads sommarjobb kan sökas nu. Det finns sommararbete för 18-åringar till exempel som campingbiträde och som parkarbetare i centralen för näringsliv och infrastruktur och som museiguide i centralen för bildning och välfärd. För 16-åringar finns det platser bland annat som vårdbiträde i seniorservicen i grundtrygghetscentralen, i parkernas underhåll i centralen för näringsliv och infrastruktur och i bibliotekets kundbetjäning i centralen för bildning och välfärd. Dessutom har 14–15-åriga skolelever möjlighet att orientera sig i arbetslivet i grundtrygghetscentralens tjänster för seniorer och i daghem och fritidstjänsterna i centralen för bildning och välfärd.

Vackra ord | Svenska veckan på Lovisa huvudbibliotek 2–8.11.2020

Det finns ord som klingar vackert. Det finns också ord vars skönhet kommer från deras betydelse. Kanske får något ord dig att tänka på vackra minnen?
Hurdana vackra ord använder du eller skulle du vilja höra? Svenska veckan till ära letar huvudbiblioteket efter de vackraste orden i svenskan. Vilket tycker du är det vackraste ordet i svenskan?