Vackra parkers och speciella växters charm i Lovisa – Kom och bekanta dig! 


I Lovisa stad finns många speciella växter och träd samt vackra parker som utgör en väsentlig del av stadsmiljön, men som kanske blir omärkta i vardagen. Därför vill parkenheten presentera bland annat stadens speciella växter och berätta var de kan hittas. Kom och bekanta dig!

Lovisa stad har i sin strategi förbundit sig att bevara naturens mångfald. Kronoparken och Rhododendronparken är levande bevis på denna förbindelse. I dem öppnar sig naturens underbara värld nära stadens centrum. Kom och bekanta dig med dessa fantastiska parker som berättar en berättelse om det gångna och bereder väg för en hållbar framtid.

Stadens hjärta Kronostranden

Kronostranden, hjärtat i stadens centrum, är byggd på naturens villkor så att mångfalden respekterats. Där öppnar sig en harmonisk kontakt mellan människan, djuren och naturen. Kronostrandens blommande fjärilsäng, skogskanter och dagvattendammar erbjuder ett hem för många växt- och djurarter, samtidigt som de respekterar områdets historiska arv från olika epoker.

I kronostranden har det planterats olika växter och dit har lämnats murket trä och stubbar för att stöda naturens kretslopp. Dessutom finns där naturenliga reningsverk som hjälper till att rena dagvatten och skydda den omkringliggande Östersjön. Skötselprincipen för Kronostranden är kontrollerad vildvuxenhet, vilket stöder naturens kretslopp och främjar områdets användning för rekreation och utevistelse. Karta

Den förtjusande naturpärlan Rhododendronparken

Rhododendronparken, Lovisabornas egen naturpärla, är en idyllisk liten tallskog. Längs dess vackert krokiga promenadstig möter du hundratals rhododendrer, azaleor och specialträd. Denna park, till sin storlek 950 kvadratmeter, är som en förtrollad skog, där växtligheten är noggrant planerad i samarbete med sakkunniga. Här kan man försjunka sig i naturens magi och finna lugnet mitt i vardagens jäkt. Karta

Parkerna och stränderna erbjuder vackra vyer, rekreation och naturerfarenheter för invånare och besökare.

Lovisa stad
parkenheten