Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Verkstaden är ett ställe med låg tröskel där vi tillsammans med dig ska planera hurdan verksamhet du behöver och sedan jobbar vi enligt planen.

Om du är 17–63 år och långtidsarbetslös och du funderar på en förändring av din livssituation och du skulle önska stöd och hjälp, kan Kondisverkstaden vara stället som hjälper dig vidare. Tillsammans med dig planerar vi din framtid och börjar vandringen mot den. Kondisverkstaden är avsedd som en mellanetapp och från den går var och en vidare mot sin egen framtid; mot arbetsliv och / eller utbildning.

Vi gör tillsammans med socialservicen och Arbets- och näringsbyrån en aktiveringsplan och kommer överens om dina dagar vid verkstaden. Tiden för arbetet i rehabiliterande syfte är individuell 1–4 dagar per vecka, 4–6 timmar per dag.

Välkommen och ändra rytmen på din vardag!

Du hittar oss på adressen Kyrkogatan 9.

Kondisverkstaden på Facebook: