Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte baserar sig på lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte anpassas enligt din arbets- och funktionsförmåga så att det främjar och stöder arbetsförmågan. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas i regel i perioder på 3–6 månader, 1–4 dagar per vecka minst fyra timmar per dag.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte produceras i Lovisa stads enheter som köpta tjänster. Avtalet som vi slöt med Sotek ry trädde i kraft vid ingången av mars 2021. Verksamheten ordnas i tidigare Kondisverkstadens lokaler på adressen Kyrkogatan 9, 07900 Lovisa.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte varar 3–24 månader år gången. Antalet verksamhetsdagar är 1–4 dagar per vecka, minst fyra timmar per dag. Under arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte betalas du arbetsmarknadsunderstöd och kostnadsersättning. Kostnadsersättningen är nio euro för arbetsverksamhetsdagarna. Eventuella reseersättningar betalas enligt det förmånligaste resesättet.

Du kan söka dig till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte via sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (det vill säga servicecentret för arbetskraft eller TYP) eller via socialarbetet för vuxna. Dessutom kan TE-tjänsterna hänvisa dig till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Vi gör tillsammans med en sakkunnig från TE-byrån och en socialarbetare eller socialhandledare en aktiveringsplan.

Aktiveringsplanen innehåller

  • förväntningar och önskemål som anknyter till verksamheten
  • uppgifterna
  • tidsperioden för verksamheten.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte tjänster är avsedda för Lovisabor som varit länge arbetslösa och som har svårigheter att hitta sin plats på arbetsmarknaden eller som behöver andra särskilda sysselsättningsstödåtgärder till stöd för sysselsättning eller sökande till utbildning.

 

Övrigt

Donationsställe för Goodwill® i Lovisa

Donationsstället finns på adressen Kyrkogatan 9, 07900 Lovisa och donationsstället betjänar från måndag till fredag klockan 10–14. Välkommen och donera till Goodwill® saker och kläder som du inte behöver men som är i gott skick! Det är lätt att göra gott!