Byakvällar

Lovisa stads byakvällar turnerar turvis i Lovisas byar och ordnas 2–4 gånger i året. Byakvällarna erbjuder en möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter direkt till stadens anställda. Du får också höra nyheter om aktuella ärenden gällande byn ifråga och stadsorganisationen.

Sagt om byakvällar

” – För det första var det roligt att träffa byborna. För det andra finns det ett behov att påverka och då är det bra att det erbjuds en chans för dem som vill göra det.” -Invånare

Promemorior från byakvällarna

Valkom 14.2.2023 (på finska)