Virböle hembygdsmuseum

Virböle hembygdsmuseum presenterar allmoge- och hantverkskulturen från gångna sekler i Strömfors socken och hör helgjutet samman med Virböle by och dess jordbrukstraditioner.

Från museets förtjusande gårdstun kan man blicka ut över ett harmoniskt och för Strömfors mycket typiskt odlingslandskap, ett ruralt kulturlandskap då det är som bäst. Huvudbyggnaden är från slutet av 1700-talet och den flyttades till sin nuvarande plats på 1880-talet. Utskjulet byggdes under tiden för flyttningen. Rökbastun flyttades på slutet av 1960-talet från Penttiläs gård i Svenskby. En gammal loftbod, som donerades från Lappträsk, flyttades 1975 till gårdsplanen.

Virböle hembygdsmuseums historia

Virböle hembygdsmuseum har sedan 2010 ägts och underhållits av Lovisa stad. Strömfors kommun fick i mitten av 1960-talet som donation bondgården Gräggas med tillhörande tomt. Byggnaden iståndsattes med talkokraft till museum och öppnades för allmänheten i juli 1968. Största delen av föremålen är insamlade av studenter under folkminnesinsamlingen som genomfördes i bygderna runtom i Finland på 1960-talet. Senare har man fått fler föremål som donationer. Sammanlagt uppgår antalet föremål i Virböle museums samlingar till cirka 3 000.