Bruksmuseet i Strömfors

Bruksmuseet i Strömfors är beläget på det kulturhistoriskt unika bruksområdet i Strömfors kyrkby på cirka 18 km avstånd från Lovisa centrum. I ungefär 250 år fick vattnet i Kymmene älvs västligaste förgrening vattenhjulen att rotera för att hålla järnbrukets vattenhammare i drift och smederna och gesällerna upptagna.

I Bruksmuseet i Strömfors kan du bekanta dig med det forna järnbrukets verksamhet och smedernas arbete samt se hurdana redskap som användes för att tillverka järnföremål såsom spikar och verktyg.

Strömfors bruk är ett av de äldsta järnbruken i Finland. Friherre Johan Creutz grundade bruket vid Kymmene älvs västligaste gren. Verksamheten inleddes genast då byggnaderna stod klara 1695 och den 5 februari 1698 fick bruket sina privilegier. År 1744 fick Strömfors bruk sitt namn av sina nya ägare Anders Nohrström och Jakob Forsell (adlad af Forselles). År 1790 blev Virginia af Forselles ledare för bruket i 31 års ålder och ledde sedan bruket i närmare 60 år. En stor del av brukets byggnadsbestånd idag härstammar från hennes tid som ledare.

Bruksmuseet i Strömfors handhas av Lovisa stadsmuseum och har öppet om somrarna. Du kan bekanta dig med det kulturhistoriska bruksområdet året runt. Bruksmuseet håller även öppet för grupper enligt överenskommelse. Under sommaren 2019 kommer bruksmusset att fungera i Övre smedjan, med sin fungerade vattenhammare. Kontorsmuseet och nedre smedjan är stängda för renovering.

Smidesuppvisningar 2021

I Övre smedjan finns en gammaldags brukssmedja med Finlands enda fungerande vattenhammare. Här visar brukets smeder hur man förr smidde med vattenhammare i Strömfors bruk.
Kom ihåg att hålla 1–2 meter avstånd till de andra åskådarna under uppvisningen.

Obs. Smeden håller en liten paus kl. 13.00–13.15

Juli:
Onsdagar kl. 12–14
Lördagar kl. 12–14*
Söndagar kl. 12–14*
Augusti:
Lördagar kl. 12–14
Söndagar kl. 12–14

*Smidesuppvisningarna som skulle ordnas på lördag och söndag 17–18.7 är inhiberade. De ersättande smidesuppvisningarna ordnas onsdag 4.8 och onsdag 11.8 klockan 12–14.

Fritt inträde!

Guidade promenader i Virginia af Forselles bruk

Brukets ”järnlady”, bergsrådinnan Virginia af Forselles, ledde bruket från 1790 till 1847. I juli lördagar kl. 12–13: Virginia af Forselles guidade tur i Strömfors bruk.
I rollen som Virginia Marjut Ståhls. Biljetter 6 euro, 7–12 år 3 euro (kontant). Start utanför Slangtornet.

Gratis Virginia-guidning på Kymmene älv-dag den 7.8.2021 kl. 12-–13!