Bruksmuseet i Strömfors

Bruksmuseet i Strömfors är beläget på det kulturhistoriskt unika bruksområdet i Strömfors kyrkby på cirka 18 km avstånd från Lovisa centrum. I ungefär 250 år fick vattnet i Kymmene älvs västligaste förgrening vattenhjulen att rotera för att hålla järnbrukets vattenhammare i drift och smederna och gesällerna upptagna.

I Bruksmuseet i Strömfors kan du bekanta dig med det forna järnbrukets verksamhet och smedernas arbete samt se hurdana redskap som användes för att tillverka järnföremål såsom spikar och verktyg. Bruksmuseet bjuder på två smedjehelheter: Nedre smedjan och kontorsmuseet samt Övre smedjan, med sin fungerade vattenhammare.

Strömfors bruk är ett av de äldsta järnbruken i Finland. Friherre Johan Creutz grundade bruket vid Kymmene älvs västligaste gren 1698. Sitt namn fick Strömfors bruk 1744 av sina nya ägare Anders Nohrström och Jakob Forsell (adlad af Forselles). År 1790 blev Virginia af Forselles ledare för bruket i 31 års ålder och ledde sedan bruket i närmare 60 år. En stor del av brukets byggnadsbestånd idag härstammar från hennes tid som ledare.

Bruksmuseet i Strömfors handhas av Lovisa stadsmuseum och har öppet om somrarna. Du kan bekanta dig med det kulturhistoriska bruksområdet året runt. Bruksmuseet håller även öppet för grupper enligt överenskommelse.

Smidesuppvisningar

Under sommaren 2018 arrangeras smidesuppvisningar i Övre smedjen 12.5, 2.6–25.8 lör. kl. 12–14 (ej 23.6.) samt sön. 26.8 kl. 12–14kl. 12–14. Vattenhammaren renoveras under försommaren och tas i bruk i uppvisningarna så fort arbetet är klart.

Guidade promenader i Virginia af Forselles bruk

Brukets ”järnlady”, bergsrådinnan Virginia af Forselles, ledde bruket från 1790 till 1847. Bekanta dig med Strömfors bruk under ledning av en dramaguide. Läs mer på Visit Loviisa