Arbetsverkstäder

Bekanta dig med arbetsverkstadens utbud

Arbetsverkstäderna erbjuder gemenskap, möjlighet att utveckla livskunskaper, samt inlärning i arbetet. Servicen skräddarsys utgående från deltagarnas behov. Verkstäderna är avsedda för invånare i Lovisa och Lappträsk.

Verkstäderna har inte skilda ansökningstider, utan du kan ansöka om plats när som helst. Du får börja på verkstaden genast när en plats blir ledig.