Arbetsverkstäder

I Lovisa finns tre arbetsverkstäder.

I två av verkstäderna utnyttjas både fysiska platser och multiprofessionella metoder för att förbättra individens situation på arbetsmarknaden och möjligheter till utbildning.

Den vägglösa verkstaden är framför allt en multiprofessionell metod. Verkstäderna är mångsidiga helheter som består av olika tjänster som främjar människans sociala arbetsförmåga.

Arbetsverkstäderna erbjuder gemenskap, möjlighet att utveckla livskunskaper, samt inlärning i arbetet. Servicen skräddarsys utgående från deltagarnas behov. Verkstäderna är avsedda för invånare i Lovisa och Lappträsk.

Verkstäderna har inte skilda ansökningstider, utan du kan ansöka om plats när som helst. Du får börja på verkstaden genast när en plats blir ledig.