Uppskattad behandlingstid för ansökningar om tillstånd för byggande

Obs! Behandlingstiden för tillståndansökningar kan vara t.o.m. 2–3 månader.

Om ansökan är bristfällig räknas behandlingstiden från den dag då ansökan kompletterats.