Ung Kultur

Kulturellt ungdomsarbete med verksamheten Ung Kultur sporrar och stöder mångsidig hobbyverksamhet inom olika kulturområden för barn och unga.

Ung Kultur är en form av kulturellt ungdomsarbete med vilket man kan uppmuntra, sporra och inspirera unga till kulturella intressen oavsett bosättningsort eller utbildning och etnisk, språklig eller socioekonomisk bakgrund.

Finlands ungdomsföreningars takförening Suomen nuorisoseurat ansvarar för den nationella verksamheten Ung Kultur. Alla unga har möjlighet att delta i verksamheten. Följande nationella Ung Kultur-festival ordnas 2023.

Utöver verksamheten Ung Kultur erbjuder vi i Lovisa kultur till unga alltid i mån av möjlighet och enligt intresse. Kulturellt ungdomsarbete är ungdomsarbete som görs med konstens och kulturens krafter. Med detta arbete stöder man de ungas tillväxt, självständighetsprocess och delaktighet i samhället. Samtidigt förstärker den bland annat färdigheter som de unga behöver i framtiden och för fram de ungas röst i frågor där de inte annars skulle höras. Mer: nuorikulttuuri.fi

 

 

Nuori Kulttuuri byrån:
nuorikulttuuri@nuorisoseurat.fi

www.nuorikulttuuri.fi

 

Förfrågningar i Lovisa:

Ungdomsarbetare Mikael Broberg
tfn 040 555 0047
e-post: mikael.broberg@loviisa.fi

Kulturproducent Päivi Karppi

tfn 040 751 7449
e-post: paivi.karppi@loviisa.fi