Ung Kultur

Verksamheten Ung Kultur sporrar och stöder mångsidig hobbyverksamhet inom olika kulturområden för barn och unga.

Ung Kultur är en form av kulturellt ungdomsarbete med vilket man kan uppmuntra, sporra och inspirera unga till kulturella intressen oavsett bosättningsort eller utbildning och etnisk, språklig eller socioekonomisk bakgrund. Verksamheten Ung Kultur har som teman Moves (dans), Sounds (musik) och Teatris (teater).

ODYSSEIA OCH VOIMALLA YHDEKSÄN GÅR VIDARE FRÅN ÖSTRA-NYLANDS TEATRISFESTIVALEN

Under teaterevenemanget Teatris som är avsedd för unga sågs det på lördagen fantastiska teaterföreställningar i Sibbo. Två av de grupper som uppträdde under evenemanget valdes till det nationella Teatris-evenemanget i Jyväskylä i slutet av maj. Porvoon kansalaisopistos ungdomsgrupp med föreställningen Voimalla yhdeksän och Sipoon teatteris ungdomsteater med sin Odysseia kommer att representera ungdomarna i östra Nyland under evenemanget i Jyväskylä. Voimalla yhdeksän är regisserad av Eeva Puromies, och Helena Hasselblatt står för regisseringen av Odysseia. Odysseia, som Sibboungdomarna uppför på finska och dari parallelliserar Odysseys klassiska hemfärd från det trojanska kriget med dagens flyktingskap. Borgåbornas Voimalla yhdeksän berättar i sin tur historien om en teatergrupps process vid att skapa en föreställning. Nio tjejer försöker komma överens om hur de ska genomföra ett skådespel som de alla vill göra. Åskådaren tas in bakom scenen för att se hur processen för gruppens föreställning framskrider.

 Teaterregissören Salla Leino, skådespelaren Mika Fagerudd och teaterregissören och teaterläraren Ilja Mäkelä, det vill säga evenemangets jury, prisade den jämna och höga kvaliteten av föreställningarna som sågs under dagen och de unga skådespelarnas uttryckskraft och den entusiasm med vilken de formade skådespelen till att vara deras egna. Borgåungdomarnas Voimalla yhdeksän lovordades som en fin högvarvad föreställning full av underbar energi och bra tajmningar. Skådespelarna i föreställningen som kombinerade olika teatergenren berömdes vara skickliga och väl insatta i de olika stilarna. Odysseia, som var dagens första föreställning, innehöll enligt juryn användning av mångsidig och fint fysisk framställning samt goda insikter i hur kroppen används som en del av framställningen.

 De ungas teatergrupper reser till Jyväskylä där det nationella Teatris-evenemanget ordnas 24–26.5. Under veckoslutet ses till och med 50 föreställningar från olika håll av landet. Jyväskylä stads ungdomstjänster ordnar det nationella evenemanget tillsammans med Suomen Nuorisoseurat ry:s Nuori Kulttuuri-verksamhet. Övriga Nuori Kulttuuri-evenemang, Moves (dans) och Sounds (musik), turas om med Teatrisfestivalen. I år 2020 Moves ska ordnas i Lovisa! 

Regionfestivalproducents kontaktuppgifter:
Kimmo Sillanmikko, kimmo.sillanmikko@sipoo.fi, 040 359 3976

Nuori Kulttuuri byrån:
nazia.asif@nuorisoseurat.fi
jussi.kaijankangas@nuorisoseurat.fi

 

www.nuorikulttuuri.fi

Förfrågningar i Lovisa:

Ungdomsarbetare Mikael Broberg
tfn 040 555 0047
e-post: mikael.broberg@loviisa.fi

Kulturproducent Päivi Karppi
e-post: paivi.karppi@loviisa.fi