Ung Kultur

Verksamheten Ung Kultur sporrar och stöder mångsidig hobbyverksamhet inom olika kulturområden för barn och unga. Ung Kultur är en form av kulturellt ungdomsarbete med vilket man kan uppmuntra, sporra och inspirera unga till kulturella intressen oavsett bosättningsort eller utbildning och etnisk, språklig eller socioekonomisk bakgrund. Verksamheten Ung Kultur har som teman Moves (dans), Sounds (musik) och Teatris (teater).

MOVES 2017

MOVES är en nationell helhet av dansevenemang för unga. Regionala MOVES-evenemang ordnades i februari–april på olika platser i Finland och bland dem valdes representanter till det nationella evenemanget i Rovaniemi 26–28.5.2017.

Förfrågningar:
Lovisa kulturtjänster
Brandensteinsgatan 13
07900 Lovisa
tfn 0440 555 354
e-post: kulttuuri@loviisa.fi

www.nuorikulttuuri.fi