Gymnasier

De två gymnasierna i Lovisa stad, Lovisa Gymnasium och Myllyharjun lukio, erbjuder sina studerande högklassig och aktuell undervisning som möjliggör goda möjligheter till fortsatta studier.

Det finns två gymnasium i Lovisa stad, Loviisan lukio och Lovisa Gymnasium. Båda skolor erbjuder eleverna kvalitativ och modern undervising som möjliggör goda fortbildningsstudier. Gymnasierna har sammanlagt cirka 180 elever.

Gymnasierna samarbetar med andra läroanstalter och lokala företag. Skolorna har internationella projekt och utbyte av studerande och lärare med skolor i olika länder.