Tidsbokningsverksamheten utökas i HUS-laboratorierna efter sommaren

HUS Diagnostikcentrum erbjuder i allt större utsträckning sina laboratoriekunder tider vid alla provtagningsställen.

HUS Diagnostikcentrum har som mål att öka tidsbokningsverksamheten till 70 %, vilket enligt enkäten också var laboratoriekundernas önskemål. Kunderna samt hälso- och sjukvårdspersonalen har aktivt informerats om den ökade tidsbokningsverksamheten.

”Före sommaren hade vi 48 % tidsbokningskunder i HUS-laboratorierna. Nu har vi redan 56–57 %. Vi har alltså på kort tid lyckats öka tidsbokningsverksamheten avsevärt”, berättar överskötare Tuija Ohranen.

På hösten satsas mer på tidsbokningsverksamheten och avsikten är att en bokad tid i fortsättningen alltid ska fås till t.o.m. samma eller följande dag.

”Överbelastning på morgonen kan bäst undvikas genom att reservera tid för eftermiddagen. Nuförtiden är det endast sällan nödvändigt att fasta före provtagningen. Innan du bokar tid, ska det alltid finnas en remiss från en läkare för laboratorieundersökningar”, råder Ohranen.

Du kan boka tid på webben till ett laboratorium som passar dig (huslab.fi/tidsbokning). Tidsbokningen kan också göras per telefon. Brådskande provtagning fungerar fortfarande med könummer.

”Vissa av våra laboratorier har profilerat sig endast för tidsbokningsverksamhet. Därför lönar det sig alltid för kunderna att på HUS webbplats försäkra sig om att det utöver öppettiderna finns möjlighet att köa (hus.fi/sv/laboratorier). Provburkar kan när som helst hämtas från och returneras till endast sådana provtagningsställen som fungerar med tidsbokning.”

Ohranen anser att alla drar nytta av en ökning av tidsbokningsverksamheten: ”Kunderna behöver inte köa, vår verksamhet blir mer kontrollerbar, arbetstagarna är nöjdare och infektionssäkerheten i våra lokaler förblir bättre.”

HUSLAB (laboratorium)

Provtagning vid HUS laboratorier fungerer i regel med tidsbeställning, brådskande provtagning fungerar fortfarande med könummer. Tidsbeställning i Nyland och i Kymmendalens område i första hand via nätet www.huslab.fi/tidsbokning eller via vår kundservice per telefon tfn 09 471 86800 öppet på vardagar kl. 7.30−15.30.

HUSLAB Lovisa provtagningspunkt finns på Lovisa hälsocentral. Laboratorieprov tas även på Lappträsk hälsogård tisdagar (varje vecka) samt onsdagar (jämna veckor).

bild: Markus Sommers