Skörd och fröjd för ögat! – Är du intresserad av stadsodling på en trädgårdslott?

Lovisa stad utarrenderar odlingslotter i Nystan och Antby i Lovisa. Lotternas storlek är 50 m² (25 euro) och 100 m² (50 euro). Fjolårets arrendatorer har förkörsrätt att få arrendera lotten igen. Lottens arrendeavtal fortsätter automatiskt om det inte sägs upp.  

I Lovisa finns det odlingslotter på två olika ställen, i Nystan längs Ängsgatan och i Antby längs Räfsbyvägen. Odlingslotten är ett åkersområde som en privatperson kan arrendera för att där odla nyttoväxter, sommarblommor och till exempel små bärbuskar.  

I Nystan finns det för närvarande 5 lediga lotter och där kan man endast odla ettåriga nyttoväxter och blommor.

I Antby finns det för tillfället 12 lediga lotter och där kan man även odla fleråriga växter.

Med odlingshälsningar,

Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa
lovinfo@loviisa.fi
tfn 019 555 555