Gatubelysningen i Lovisa stad släcks återigen för sommaren i syfte att spara energi

Lovisa stad har redan under flera år släckt gatubelysningen för sommarperioden som en energibesparingsåtgärd. Gatubelysningen släcks 1.6.2024 i hela kommunen förutom i stadens centrum. Denna åtgärd är en viktig del av stadens energibesparingsstrategi.

Det kontinuerliga ljuset under sommaren gör att gatubelysningen kan släckas utan invånarnas säkerhet och bekvämlighet försämras. Gatubelysningen tänds igen i slutet av augusti när kvällarna börjar mörkna och behovet av belysning ökar.

I sin strategi (för 2022–2025) har Lovisa stad har förbundit sig att vidta miljövänliga åtgärder och minska energiförbrukningen. Släckandet av gatubelysningen på somrarna är ett konkret steg mot en hållbarare framtid.

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur