Tvättande av mattor utomhus hör sommaren till

Tvättande av mattor utomhus hör sommaren till

Det är roligt att tvätta mattor ute vid vattnet. Det är bra vardagsmotion och även miljövänligt, i synnerhet då du läser följande anvisningar och tips för miljövänligt tvättande.

Mattvätt i en sjö eller i havet nersmutsar vattendragen och främjar eutrofiering och sålunda till exempel algproblem. Mindre vattendrag såsom åar kan ta skada även av en liten tvättvattenbelastning. Mattornas tvättvatten kan innehålla rikligt med näringsämnen och andra ämnen som smutsar ner vattnet. 

På strandområden bör man ordna tvättandet av det egna hushållets mattor och övriga textiler så att tvättvattnet inte rinner direkt i vattendraget.  

Allmän, yrkesmässig och omfattande tvättning ska ha tvättplatser byggda för ändamålet, därifrån avloppsvattnet avleds till allmänt avloppsnät eller annan godkänd avloppsvattenhantering. (Lovisa stads och Lappträsk kommuns miljövårdsföreskrifter)

Gröna tips för mattvätt

Mattorna ska tvättas på torra landet och sköljvattnet ska absorberas i marken. 

Tvätta mattorna på en avloppsförsedd tvättplats. I Lovisa finns åtta miljövänliga mattvättsplatser. Mattvättsplatserna är belägna på torra land och flera personer ryms samtidigt och tvätta på dem. Vattnet tas antingen från vattenledningen eller från älven. I Kiramo i Strömfors bruk används endast älvsvatten, men i alla andra ställen används vattennätsvatten. Tvättvattnet avleds till avloppsbrunn.

Lovisa stads miljövänliga mattvättplatser:
www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/allmanna-omraden/mattvattningsplatser/  

Trots att det inte finns helt miljövänliga tvätt medel kan man minska skadorna genom att använda miljömärkta produkter. Undvik fosfathaltiga tvättmedel, för de eutrofierar vattendrag. Använd ättika för fläckborttagning och att göra färgerna klarare.

Goda mattvättstunder till alla!

Lovisa stad

Veera Männikkö
miljöövervakare
tfn 040 843 73 67