Livskraftigt företagsnätverk

Livskraftiga företagsnätverk erbjuder synergifördelar till företag inom bl.a. bygg-, metall-, sjöfarts- och kreativitetsbranschen.

Metallstallet – Styrka genom nätverk åt metallföretag

Genom projektet Metallstallet har man utökat samarbetet mellan företag och stärkt deras verksamhetsmöjligheter samt bidragit till uppbyggandet av en nätverksliknande verksamhetsmodell för metallbranschen i området. Man har samlat ihop regionala aktörer inom metallbranschen, kartlagt företagens kunskaper, resurser och kapaciteter samt startat upp tunnplåts- och måleriarbetsgrupper som med hjälp av experter har övervunnit utmaningar i anknytning till sina teman och planerat utvecklingsåtgärder. Man har också gjort en genomförbarhetsstudie för ett verkstadshotell, där man utredde möjligheten att samla ihop centrala underleverantörer under samma tak som huvudleverantören Hollming Works Oy från Lovisa. Man har även genomfört en logistikundersökning för att utreda vilka kostnadsbesparingar och effektiveringsbehov som uppstår vid gemensamma uppköp och transporter.

Företagsutbildning – Konkurrenskraft genom kunnig personal

Med hjälp av projektet Företagsutbildning i Östra Nyland har man utvecklat företagens konkurrenskraft och verksamhetsförutsättningar genom kunnig personal. Man har också drivit på utbildningen av arbetskraft och försökt lösa de problem som drabbar företagen under lågkonjunkturen. Företagens förmåga att klara sig i en tuff lågkonjunktur har förbättrats i takt med att personalens kunskapsnivå har ökat. Samtidigt har personerna som deltog i utbildningen fått bättre förutsättningar på arbetsmarknaden.

Projektet hjälpte företagen att utveckla sin konkurrenskraft och personalens kunskaper och karriär samt fungerade som serviceledare för utbildningarna. Projektet använde sig av de över tio dagar långa skräddarsydda utbildningar som tagits fram av NTM-centralen i Nyland samt andra färdiga företagsutvecklingsprodukter från NTM-centralen.

Smart City Hub – Utveckling av smarta miljölösningar

Genom projektet har man byggt upp utvecklingsplattformen Smart City Hub i området. Plattformen förenar behoven hos grön ekonomi, förändringstrender och möjligheten att bli föregångare. I projektet länkade man ihop företagens och forskningsinstitutens miljöteknologikunskaper på ett sätt som satte igång utvecklingen av nya cleantech-lösningar. Utvecklingsplattformen är ett pilotprojekt och fokuserar på ekoeffektivt och smart byggande, boende och trafiklösningar samt på teknologier och kunskaper inom vattenförsörjning och avfallshantering.

I ett delprojekt som omfattar Östra Nyland tog man fram en cleantech-profil för Borgå och Östra Nyland och startade en dialog och en nätverksverksamhet mellan företagen och städerna för att uppnå de gemensamma målen. På uppdrag av Posintra kartlade Synocus Oy målen för mer än 40 företag i Östra Nyland och deras intresse för ett samarbete kring temat cleantech.