Lotta Qvis

Tel Telefontid to 9-11

Tel +358 40 555 04 55

lotta.qvis@loviisa.fi

Östra Tullgatan 17 / PB 77, 07901 Lovisa

Enhet: Stadsplaneringsenheten

Skyldigheter:

Kundservice i planläggningsfrågor som gäller Liljendal, Pernå och Strömfors.