Lotta Qvis

Planläggningsarkitekt

Tel 0405550455

Tel 0405550455

lotta.qvis@loviisa.fi

Lovisa Stad Centralen för näringsliv och infrastruktur

Östra Tullgatan 17 07900 Lovisa