Elf-Grandin Charlotte

GIS-planerare

Tel 0406277946

charlotte.elf-grandin@loviisa.fi

Östra Tullgatan 17 / PB 77, 07901

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur, Mätningsbyrån, Stadsplaneringsenheten

Skyldigheter:

GIS- och kartmaterial samt adressystemet.