Paasonen Mika

Teknisk disponent

Tel 040 626 54 61

mika.paasonen@loviisa.fi

Degerbygatan 21, 07901 Lovisa

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur