Arola Mats

Landsbygdsombudsman

Tel 0407241150

Tel 0407241150

mats.arola@loviisa.fi

Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland, kontoret i Lovisa

Bäckasgränd 1 A 07880 Liljendal