Åström-Sarin Carina

Tel +358 44 055 58 24

carina.astrom-sarin@loviisa.fi

Biskopsgatan 38 A, 06100 Borgå

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur