Kaasinen Jari

Tel 044 450 5041

jari.kaasinen@loviisa.fi

ig: etsiva_kassu

Enhet: Centralen för bildning och välfärd, Fritidsenheten