Kubin-Vidgren Mari

Koordinator för näringslivstjänster

Tel +358 40 555 33 87

mari.kubin-vidgren@loviisa.fi

Östra Tullgatan 17, PB 77, 07901 LOVISA

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur