Kubin-Vidgren Mari

Koordinator för näringslivstjänster

Tel 0405553387

Tel 0405553387

mari.kubin-vidgren@loviisa.fi

Lovisa Stad Centralen för näringsliv och infrastruktur

Östra Tullgatan 17 07900 Lovisa