Laine Jaana

Kommunikations- och marknadsföringssakkunnig

Tel +358 440 555 219

jaana.laine@loviisa.fi

Enhet: Stadskansli, Stadskanslicentralen