Lempinen Kaisu

Sysselsättningskoordinator

Tel +358 40 168 52 83

kaisu.lempinen@loviisa.fi

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur