Paljakka Sari

Direktör för centralen näringsliv och infrastruktur

Tel +358 40 630 28 11

sari.paljakka@loviisa.fi