Paljakka Sari

Direktör för centralen näringsliv och infrastruktur

Tel 0406302811

Tel 0406302811

sari.paljakka@loviisa.fi

Lovisa Stad Centralen för näringsliv och infrastruktur

Östra Tullgatan 17 07900 Lovisa