Saikkonen Lasse

Byggnadsinspektör, lovärenden och syner/granskningar

Tel +358 40 556 6473

lasse.saikkonen@loviisa.fi

Enhet: Byggnadstillsyn, Centralen för näringsliv och infrastruktur