Tenhunen Laura

Rektor, Harjurinteen koulu och Loviisan lukio

Tel 0440555752

laura.tenhunen@edu.loviisa.fi

Enhet: Centralen för bildning och välfärd, Utbildning