Avfallsstationen i Lovisa har lördagsöppet

Rosk’n Rolls avfallsstationer övergår till sommartid 1.4.2019, meddelar bolaget. Under sommarsäsongen från april till slutet av oktober är avfallstationen i Lovisa öppen även på lördagar, vilket gläder till exempel dem som gör vårstädning i trädgården.

Lördagar erbjuds ingen vågtjänst för stora laster.

Trädgårdsavfall från hushåll, som ris och kvistar samt räfsavfall tas emot avgiftsfritt på avfallsstationerna. Ris och räfsavfall ska sorteras separat. Även elapparater, farligt avfall, behandlat och obehandlat trä, impregnerat trä i partier under en kubikmeter, däck utan fälgar och förpackningsavfall från hushåll tas emot avgiftsfritt.

På Domargård avfallsstation i Borgå finns en Ge och ta -återanvändningscontainer, där kunderna kan hämta eller lämna hela, användbara föremål. Kunden betalar en normal mottagningsavgift för avfall för varor som lämnas i containern.

Mer information hittar du på Rosk´n Rolls webbplats.