Besök på sjukhusets bäddavdelning i Lovisa är åter tillåtna

Perusturvakeskus Grundtrygghetscentralen

Besöksförbudet på sjukhusets bäddavdelning i Lovisa har upphört. Det är nu tillåtet att ta emot högst två besökare åt gången. Besökare rekommenderas använda munskydd under hela besöket, vara noggranna med handhygien och hålla avstånd.

Besökstiden på sjukhusets bäddavdelning är klockan 13–19.