Beställandet av färdtjänst från och med 1.9.2022, persontransporter som grundar sig på socialvårdslagen och lagen om service och stöd på grund av handikapp

Askolas, Lovisas, Sibbos och Borgås nya beställningscentral för färdtjänst inleder sin verksamhet 1.9.2022. Centralen handhar persontransporter som grundar sig på socialvårdslagen och på lagen om service och stöd på grund av handikapp.

I fortsättningen beställer man färdtjänst från den nya beställningscentralen. Taksi Helsinki ansvarar för kommunernas gemensamma beställningscentral. Transporten kan beställas genom att ringa, skicka sms, e-mail eller via applikationen.

Förhandsbeställningar till den nya beställningscentralen kan göras från och med 22.8.2022 klockan 9.

Noggrannare klientanvisningar för beställning av resor och användning av servicen har skickats till de klienter som har färdtjänst. Mera information fås av ledande socialarbetare Johnny Haataja, johnny.haataja@loviisa.fi, eller serviceansvarig Monica Sund, monica.sund@loviisa.fi.