Bibliotekets julgåva – strömmande filmtjänsten Viddla

Torsdagen 20.12 tas strömmande (streamade) filmtjänsten Viddla i bruk i Helle-biblioteken!

Här kan du låna och se strömmande filmer direkt via nätet på adressen https://viddla.fi

Välj först vilken film du vill låna och efter det kan du logga genom att klicka på Spela film-knappen. Välj ditt eget bibliotek, Helle-kirjastot, och logga in med ditt bibliotekskortsnummer och din pinkod. Ett lån är i kraft 48 timmar och under den tiden kan du se filmen så många gånger du vill. Lånen är begränsade till högst 4 lån per bibliotekskort under en kalendermånad.

Obs. Helle-biblioteken har bara en begränsad mängd lån att använda per månad.