Bostadsmässan, flyttbar byggnad och dagvatten på fullmäktiges agenda den 19.9

Stadsfullmäktige i Lovisa samlas till möte onsdagen den 19.9.2018 klockan 18 i Harjurinteen koulus matsal. Följ med mötet via direktsänd video här på stadens webbplats.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 19.9.2018

Stadsfullmäktige har denna gång flera särskilt intressanta ämnen på sin föredragningslista. Det största är frågan om Lovisa stad ska ansöka om värdskap för bostadsmässan 2023.

Drottningstranden som bostadsmässområde (PDF, på finska)

På onsdag tar fullmäktige även ställning till frågan om staden ska köpa en flyttbar byggnad som kunde användas som tillfälliga lokaler till exempel för skolor. Byggnaden skulle bli ungefär 620 kvadratmeter stor och byggas av Ab Heikius Hus-Talo Oy. Anskaffningen förutsätter att stadsfullmäktige beviljar ett anslag på 972 000 euro för innevarande år.

På föredragningslistan finns även frågan om att börja uppbära en dagvattenavgift. Avgiften kan tas i bruk i början av 2019 på områden i Lovisa med en detaljplan.

Karta över områden som omfattas av en eventuell dagvattenavgift (PDF)

Som kvällens sista ärende tar fullmäktige ställning till om en förtroendevald åtnjuter stadsfullmäktiges förtroende. I bakgrunden ligger de skrivelser på sociala medier som personen har gjort.

Eftersom en del av bilagorna inte är offentliga behandlar fullmäktige ärendet bakom stängda dörrar. Videosändningen avbryts då ärendet behandlas.

https://youtu.be/QPN3zS2hOuk