Bostadstomter i Lovisa till och med till halva priset

Vill du bygga ett eget hem i byarnas stad? Lovisa stad säljer nu tomter till kampanjpris.

Tomtkampanjen I byarnas stad startar i sommar och fortsätter till slutet av 2020. Bostadstomterna i Forsby säljes med 30 procents rabatt och på annat håll i staden får du en tomt till halva priset. Prisnedsättningen gäller dock inte tomter i centrum, Gråberg och Valkom samt på Lovisavikens östra strand (områdena 1–13). Tomtarrenden bestäms utgående från tomtens normalpris.

Stadsfullmäktige i Lovisa godkände tomtkampanjen på sitt möte 12.6.2019. Kampanjpriserna träder i kraft genast då fullmäktiges beslut har vunnit laga kraft.

Bekanta dig med tomtutbudet och läs Lovisabornas berättelser om sin hemstad på stadens webbsida Asu paremmin – Bo bättre.