Byaskjussen startar i mitten av januari

Den nya tjänsten Byaskjussen startar i Borgå och Lovisa i mitten av januari. En ny slags samåkstjänst förenar karaktärer av taxi- och bussfärd.

Färden beställs och betalas med applikationen Kyyti som laddas ned på en mobilenhet. Den som beställer färden bestämmer i applikationen var resan börjar och slutar, och resan sammanlänkas med andra resor till samma riktning. Applikationen anger en tidsintervall för färden.

Intervallen preciseras när det kommer kännedom om andra passagerare reser på samma rutt. Byaskjussarnas avgångs- och ankomsttider kan förändras något inom de angivna gränserna men den exaktare tidtabellen meddelas i god tid innan skjutsen kommer. Bilens ankomst kan också följas i realtid på kartan i applikationen.

– I Borgå trafikerar Byaskjussen mellan centrumområdet, Kokons idrottshallar och norra byar vardagskvällar kl. 18–22. Till de norra byarna finns det inga kollektivtrafikförbindelser på vardagskvällar. Vi önskar att denna tjänst gör det lättare till exempel för unga att komma till hobbyer och idrottsplatser samt för alla att fara till Borgå centrum för att sköta ärenden. Via Byaskjussen kan man inte beställa resor inom centrumområdet söder om motorvägen eftersom man kan röra sig där med andra kollektivtrafiklinjer, berättar trafikingenjör Hanna Linna-Varis hos Borgå stad.

Liljendal, Forsby och Gammelby testar Byaskjussen

– I Lovisa trafikerar Byaskjussen på området Mickelspiltom–Forsby–Gammelby vardagar på morgonen klockan 5.15–8.15 och på kvällar klockan 17–19. Med hjälp av tjänsten försöker vi förbättra anslutningstrafikförbindelser mot öst och väst för personer som bor i dessa byar och som arbetar eller studerar annanstans, berättar chefen för samhällsteknik Markus Lindroos hos Lovisa stad.

I Borgå kostar skjutsen 3 euro (under 10 kilometer) eller 5 euro (över 10 kilometer). I Lovisa kostar alla skjutsar 5 euro. Med erbjudandekoden kan varje användare av applikationen Byaskjussen få två gratisskjutsar. Skjutsbeställningen kan också avbeställas på förhand utan avgift. Mer information om Byaskjussen kommer att finnas på Borgå och Lovisa städers webbplatser efter årsskiftet.

Byaskjussen är ett försök som är tänkt att vara cirka ett halvt år. Försöket är en del av ett utvecklingsprojekt för regionala mobilitetstjänster som leds av Sitra. I försöket testar man nya sätt att ordna mobilitetstjänster i glesbygden. I försöket sammanlänkar man färder som får offentligt stöd med färder för dem som själva betalar dem då det i fortsättningen blir lättare att röra sig utan egen bil också i glesbygden. Samtidigt blir kostnaderna för och utsläppen av resorna mindre.