Byggandet av Forsby skolcentrum framskrider

Koskenkylän uuden koulun tontin maanrakennustyöt

Som bäst pågår bergsbrytning och marktransport på Forsby skolas tomt i västra Lovisa. På kullen byggs ett skolcentrum för svensk- och finskspråkiga elever.

Bergsbrytningen på den delen av tomten där den nya skolbyggnaden ska resas pågår enligt planerna till slutet av den andra veckan i juli. Byggbolaget meddelar skilt om bergsbrytning som utförs på gårdsområdet. Lovisa stad beklagar de ljud- och dammolägenheter som orsakas av byggandet.

Skolgården och dess närmaste omgivning är en ingärdad byggarbetsplats. Av säkerhetsskäl är det förbjudet för obehöriga att röra sig på området.

På bilderna ser du hur det såg ut på bygget den 5.7.2018.

Läs mer om skolbygget