Det händer på huvudbiblioteket i mars

Det händer på huvudbiblioteket i mars

2.3-18.3 Utställning “Fönster mot Nepal”. Fotografier, föremål, dräkter.

2.3 Invigning av utställningen kl. 17.00

2.3, 16.3, 24.3 och 25.3 “Kom med som familjefadder och vän med en invandrarmamma – MLL infomöte

11.3 En stund med ord och toner Benita Backas-Andersson och Carina Fredriksson

på huvudbiblioteket kl. 15.00

11.3 Läshunden Timi. Reservera tid 15 min/pers. kl. 17-18

12.3 Konversationsklubb på ryska kl. 13

12.3 Schackklubb för alla kl. 17.00

16.3 Diktcirkel på finska kl. 13.30

19.3 Bibliotekets dag

19.3-18.4 Herrgårdsprojektets utställning: Svartvit tolkning – axplock av östnyländska herrgårdar

26.3 Läshunden Timi. Reservera tid 15 min/pers. kl. 17-18

26.3 Konversationsklubb på ryska kl. 13

26.3 Schackklubb för alla kl. 17.00