Det händer på huvudbiblioteket i november

November är fyllt av händelser – det är spelvecka, Nordiska litteraturveckan, utställning och mycket annat.

Novembers händelser affisch

4.-11.2019 Spelveckan

– 6.11. kl. 17.00-19.00 Brädspelskväll

5.11. kl. 13.00 – 15.00 Närståendevårdarföreningen  berättar om sin verksamhet

11-17.11.      Nordiska litteraturvecka

– 11.11. kl. 17:00  Kura skymning! Kom och lyssna på högläsning och njut av teservering.

– 14.11. Bokbytardag – Ta med dig när du kommer, ta med dig när du går

18.–24.11. Veckan för barnets rättigheter

– Rum för Styrka på barn- och ungdomsavdelningen

14.11. kl. 17.00 Schackklubb för barn (över 6 år)

16.11. kl. 10.00-14.00 Warhammer 40.000 figurmåleri / spelworkshop

16.11. kl.13.00 Lovisa medeltida återskapare, Möte i huvudbibliotekets mötesrum

21.11. kl. 17.00 Schackklubb för barn (över 6 år)

18.11. kl. 13.30 Diktcirkel, finskspråkig

12.11-7.12.2019 Det var en gång i skolan – utställning

Sagostunder och bokprat enligt överenskommelse. Ta kontakt med huvudbiblioteket.