En del av huvudbibliotekets böcker doneras till Lovisaborna

Lovisabor och övriga bokvänner har i maj 2018 en möjlighet att skaffa böcker för eget bruk ur huvudbibliotekets samlingar. Verk i det nuvarande huvudbiblioteket tas inte med då biblioteket flyttar till ersättande lokaler. Istället skänks en del av böckerna bort.

De böcker som doneras är i huvudsak skön- och faktalitteratur för både barn och vuxna. Bland annat böckerna i Lovisasamlingen, äldre lokaltidningar och övriga kulturhistoriskt värdefulla verk bevaras i stadens ägo.

Den som hämtar böcker får med sig instruktioner för hur böckerna ska rengöras och återvinnas. Biblioteket är inte ansvarigt för böckernas skick eller symptom som de eventuellt orsakar. Böckerna avskrivs ur bibliotekets lånesystem.

Lovisa stads huvudbibliotek flyttar till ersättande lokaler på Drottninggatan 3. Som bäst renoveras lokalerna för att lämpa sig för biblioteksbruk.

Under donationsveckorna utökas huvudbibliotekets öppettider för att så många som möjligt ska få en chans att komma och välja ut intressanta böcker.

Böcker delas ut vid följande tidpunkter:

Barn- och ungdomslitteratur samt skönlitteratur för vuxna

  • må 7.5 kl. 15–19
  • ti 8.5 kl. 10–19
  • on 9.5 kl. 12–16
  • lö 12.5 kl. 10–15

Fakta- och konstlitteratur samt resterande böcker för barn, unga och vuxna

  • må 21.5 kl. 15–19
  • ti 22.5 kl. 10–19
  • on 23.5 kl. 15–19
  • to 24.5 kl. 15–19
  • lö 26.5 kl. 10–15

Välkommen!