Forsby skolas grundsten murades i soligt höstväder

Koskenkylän uuden koulun työmaan pihalla ihmisiä

Byggandet av det nya skolcentret i Forsby i Lovisa framskrider med god fart. Måndagen den 1.10.2018 murades grundstenen.

Forsby skolcentrum byggs i stock borträknat från ett befolkningsskydd i betong. Enligt byggarens uppskattning inleds stockbygget i månadsskiftet november-december 2018.

Representanter för byggaren och byggnadsövervakningen deltog i murandet av grundstenen tillsammans med stadens tjänsteinnehavare och förtroendevalda. I kapseln som placerades i grundstenen lades bland annat mynt, dagens lokaltidningar samt byggnadsritningar. Kapseln gömdes och det första spadtaget togs av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Mer information om det nya skolcentret i Forsby

Forsby skolcentrum, byggarbetsplatsen i början av oktober 2018. Befolkningsskyddet gjuts i betong, medan resten av skolan blir ett stockbygge.
Utbildningschef Timo Tenhunens spadtag tillägnades eleverna, undervisningspersonalen och kvällsanvändarna.
Skolornas rektorer Helena Järventaus och Katja Smeds tog i med gemensamma krafter.
Bildningsdirektör Thomas Grönholm, lokalchef Antti Kinnunen och byggingenjör Pia Rajala visar idel nöjda miner.