Här är nya stadsstyrelsen och fullmäktigepresidiet

Stadsfullmäktige i Lovisa valde 15.5.2019 ny stadsstyrelse, nytt fullmäktigepresidium samt ny utvecklings- och koncernsektion. Verksamhetsperioden är tvåårig, det vill säga till den 31.5.2021.

Stadsstyrelsen (ersättare):

 • Mia Heijnsbroek-Wirén, ordf. (Nina Björkman-Nystén)
 • Arja Isotalo, 1. viceordf. (Satu Hämäläinen)
 • Juha Karvonen, 2. viceordf. (Jouni Malmivaara)
 • Ralf Sjödahl (Jonna Hinttaniemi)
 • Mikael Karlsson (Roger Turku)
 • Tom Liljestrand (Stefan Thesslund)
 • Lotte-Marie Uutinen (Marina Bruce)
 • Jari Kekkonen (Toni Paakkarinen)
 • Paula Siljander (Veli-Matti Mettinen)

Stadsfullmäktigepresidiet:

 • Otto Andersson (ordf.)
 • Janne Lepola (1. viceordf.)
 • Keijo Tähtinen (2. viceordf.)

Utvecklings- och koncernsektionen:

 • Mia Heijnsbroek-Wirén, ordf. (Marina Bruce)
 • Arja Isotalo, vice ordf. (Satu Hämäläinen)
 • Ralf Sjödahl (Leif Skogster)
 • Stefan Thesslund (Mikael Karlsson)
 • Lotte-Marie Uutinen (Maria Grundström)
 • Jari Kekkonen (Toni Paakkarinen)
 • Jouni Malmivaara (Juha Karvonen)