Har Östra strandbanan beaktats under regeringsförhandlingarna?

Stadsdirektörerna för Kotka, Fredrikshamn och Lovisa är oroliga över Östra strandbanans öde under regeringsförhandlingarna.

Helsingin Sanomat rapporterade 17.5.2019 om att det under regeringsförhandlingarna hade överenskommits om genomförandet av stora banprojekt som är viktiga på riksnivå. I nyhetsrapporteringen har ringa uppmärksamhet tilldelats Östra strandbanan, vilken är en ny banförbindelse från Helsingfors längs kusten till östra Finland och S:t Petersburg.

I den senaste nationella utredningen som jämför banförbindelserna som går österut från Helsingfors påvisades den Östra strandbanan vara den mest funktionella förbindelsen i synnerhet med anledning av dess regionutvecklingskonsekvenser.

”I dagens läge kan man räkna bland konsekvenserna även bevarandet av tillväxtförutsättningarna för industrin i Östra Finland och de hamnar som är belägna öster om Helsingfors, inklusive den största exporthamnen i Finland,” konstaterar Kotka stadsdirektör Esa Sirviö.

”En ny banförbindelse österut från Helsingfors ger upphov till ett nytt kontinuerligt fortsättande pendlingsområde från huvudstadsregionen ända till Södra Karelen,” anmärker Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

”Skulle det ändå vara förnuftigare att ansluta helt nya områden till huvudstadsregionens pendlingsregion än att med några minuter försnabba existerande förbindelser? Dessutom bör man observera att den snabbaste och smidigaste förbindelsen mellan Helsingfors och S:t Petersburg uppnås med Östra strandbanan,” påpekar Fredrikshamns stadsdirektör Hannu Muhonen.

Enligt stadsdirektörerna bör man under regeringsförhandlingarna även beakta de betydande miljökonsekvenserna som den nya banförbindelsen för med sig.

Den föregående riksdagen beslutade nyligen om en lagstiftning som styr valet av trafikprojekt så att projekten jämförs utifrån realiteter i en långfristig plan för trafiksystem. Syftet är att med planen ge investeringarna förutsägbarhet och att förbättra möjligheterna att få investeringsstöd av EU för dessa projekt.

Det är allt skäl att man i regeringsförhandlingarnas trafiknätsgrupp överväger i mer detalj ifall skattebetalarnas pengar kan bindas i ett projekt som en genande bana mellan Borgå och Kouvola som utredningarna på inget sätt stöder. I stället för att projektet genomförs måste en öppen och jämlik utredning inledas. Man måste omsorgsfullt undersöka vilken av de alternativa investeringarna är bäst ur synvinkeln av ansvarsfull användning av skattemedel.

Jan D. Oker-Blom, Lovisa stadsdirektör

Esa Sirviö, Kotka stadsdirektör

Hannu Muhonen, Fredrikshamns stadsdirektör