Harjurinneelever äter i klassrummen i december

Eleverna vid Harjurinteen koulu och studerandena vid Loviisan lukio fortsätter att äta i Edupolis lokaler den sista veckan i november. Från och med den 3.12.2018 kan skollunchen arrangeras i klassrummen.

Luncharrangemangen för de elever som brukar äta i Harjurinteen koulus matsal fortsätter denna vecka (vecka 48). Eleverna åker buss till Edupolis lokaler för att äta.

Från och med början av vecka 49 (3.12.2018) arrangeras skollunchen i klassrummen i barackerna. Det här kommer att påverka mat- och rasttider för åtminstone den fjärde lektionens del.

Elever, studerande och vårdnadshavare informeras närmare om de nya arrangemangen så fort detaljerna klarnar.